Regulamin

Regulamin Klanu CuRRahEE
Z dnia 22-01-2014

I. Klan i jego struktura:

1. Najwyższą władzą w klanie jest Klan Lider.
2. Klan lider ma prawo podjąć decyzję związaną z bieżącymi sprawami klanu samodzielnie.
3. Od jego decyzji nie ma odwołania.
4. Z klanu można zawsze odejść dobrowolnie.
5. Tag klanowy wygląda w następujący sposób: [CRE] xxxx, gdzie xxxx to nick gracza.
6. Należy posiadać ten sam nick wraz z Tagiem klanowym na TeamSpeaku, w grze, na trackerze, oraz wszelkich ligach w których klan występuje. Zabrania się zmiany nicka bez konsultacji z Liderem.
7. Każda nieobecność powinna być z góry zapowiadana [wymaga tego kultura].
9. Świat jest niesprawiedliwy. Lider i Admin ma zawsze racje, [jeżeli nie ma racji zacznij czytać ten podpunkt od początku]
10. Jesteśmy klanem i jak gramy razem to gramy razem.
11. Szanujemy siebie i indywidualność innych.
12. Każdy klanowicz ma obowiązek występowania pod swoją flagą narodową [dotyczy trackera oraz lig]

II. Usuwanie graczy z klanu CuRRahEE:

1. Usunięcie gracza może nastąpić po złamaniu poniższych zasad:
- Używanie cheatów, aim-botów i wszelkich innych programów zakłócających realizm rozgrywki
- Obrażania innych graczy jak i klanowiczów, psucie reputacji klanu.
- Notoryczne ignorowanie poleceń administracji.
- Nie stosowanie się wobec regulaminu klanu.
2. Wydalenie klanowicza odbywa się po konsultacji Lidera i sądu polowego w celu utwierdzenia swej decyzji.

III. Każdy klanowicz ma obowiązek:

1. Dbać o dobre imię klanu.
2. Przestrzegać zasad TS (regulamin Teamspeak3).
3. Pomagać mniej doświadczonym graczom.
4. Słuchać się przełożonych (CL-ów i Admin-ów).
5. Z pozytywnym podejściem odnosić się do pozostałych członków klanu.
6. Czytać stronę klanową i forum.

IV. Zasady korzystania z programu do Komunikacji głosowej Teamspeak:

1. Każdy klanowicz musi posiadać słuchawki i mikrofon oraz program TeamSpeak
2. Obowiązuje zakaz wydawania wszelkich nieartykułowanych dźwięków
3. Gdy mówi jedna osoba, nikt nie wpada jej w słowo, pierwszeństwo zawsze ma CL i członkowie Administracji
4. Podczas meczów, sparingów jest kompletna cisza na TS, nie proszony nie mówi nic oraz "umarli głosu nie mają"

V. Treningi, mecze i sparingi:

1. Każdy klanowicz i rekrut który wyraził chęć uczestniczenia w rozgrywkach ma obowiązek stawić się na treningach, meczach wyznaczonych przez CL-ów.
2. O jakiejkolwiek nieobecności w meczu lub sparingu należy powiadomić któregoś z Admin-ów.

VI. Każdy członek klanu zobowiązał się w chwili przystąpienia do przestrzegania wyżej wymienionych punktów regulaminu.

Wymagania:
* +18 lat (dla ogarniętych osób w wyjątkowych sytuacjach możemy obniżyć próg)
* Mikrofon, oraz umiejętność poprawnego korzystania z niego.
* Komunikatywność, umiejętność działania w grupie.

* Egzekwować regulamin i nakładać kary może tylko Lider i Admini. *


KONTAKT

Battlelog: LokoChicoOne
kontakt z Clan Liderem BF4
TS3: 46.170.133.174

Rekrutacja:
Battlelog: xxZlodziejDuszxx
TS3: 46.170.133.174
Copyright © by MULTIGAMING 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone! Design by pastor